?Dashing Thru Fire

Foal Information

Name: ?Dashing Thru Fire
Age: 1 year old Mare

Heritage Information

Dashing Thru Fire Dam
Dashing With Cash Damsire